Pitch Leergang Marketing voor Streekmerken

Pitch Leergang Marketing voor Streekmerken

Eind september 2018 las ik op Twitter deze oproep:


Tijdens mijn afwezigheid stond mijn hoofd niet stil. Ik had tientallen ideeën klaar liggen. Maar het idee van een leergang voor streekmerken over toeristische marketing leek me het meest passend. Dus deed ik mee en gaf ik een pitch.

En warempel: ik won! Ik kreeg 1000 euro om het idee verder te onderzoeken.

Update 17 januari 2019
Inmiddels heb ik gesproken met alle streekmerken, overheden en Stichting RegioMarketing Toerisme. Woensdag 6 februari 2019 komen alle partijen samen om te brainstormen over de mogelijkheden.

Begrippen
Streekmerk:Een stad of regio in Noordoost Friesland met unieke culturele, ecologische of toeristisch interessante kenmerken. Momenteel zijn er 5 streekmerken: Nationaal Park De Alde Feanen, Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en Dokkum.
Leergang: opleiding t.b.v. het schrijven van een marketingplan per streekmerk
Toeristische marketing: alle activiteiten die het doel hebben om meer bezoekers, toeristen en recreanten – en zo meer bestedingen- aan te trekken.

Aanleiding idee
Streekmerken. In Noordoost Friesland zijn er diverse partijen die er iets van vinden of iets mee willen. Al dan niet gerelateerd aan regiomarketing:

  • Stichting RegioMarketing Toerisme baseert een deel van haar strategie op streekmerken.
  • De Fryske Academy benoemde streekmerken in haar vitaliteitsscan en gaf het advies om er stevig op in te zetten.
  • Gemeenten uit Noordoost Friesland (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Noardeast Fryslân) nemen het mee in de nieuwe visievoor toerisme en recreatie.

Maar ook de streekmerken zelf zijn volop bezig met toeristische marketing. Toch is het onvoldoende duidelijk welk streekmerk waarvoor gaat. Wie heeft welke ambitie en trekt welke doelgroep aan? Welke faciliteiten, producten en arrangementen heeft elk streekmerk? Wellicht is alles intern wel bekend. Het wordt echter niet gecommuniceerd. En dat betekent dat er kansen liggen op het gebied van: samenwerking, middelen efficiënt inzetten en Noordoost Friesland nog beter op de kaart zetten.

Wat versta ik onder een leergang?
Een jaar lang komen beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van de streekmerken samen om inhoudelijke kennis op te doen.  Daarnaast is er uiteraard voldoende tijd om te netwerken en kennis te delen.  Het jaar ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Drie masterclasses in congresvorm. Er wordt inspiratie gegeven voor een aantal essentiële hoofdstukken uit het marketingplan. We nodigen sprekers, trendwatchers en opiniemakers uit om ons te prikkelen. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze bijeenkomsten ook toegankelijk voor de achterbannen (ondernemers, leden, boeren etc.) van de streekmerken.
  • Vier workshops per streekmerk. De inspiratie uit de masterclasses moet worden vertaald naar de situatie per streekmerk. Door inhoudelijke workshops gaan we de diepte in. Streekmerken mogen voor deze workshops zelf (meer) betrokkenen uitnodigen.
  • Eén-op-één begeleiding. Tijdens het gehele jaar is er begeleiding. Het ene streekmerk zal meer over ledenparticipatie willen weten terwijl de andere een verdieping zoekt over een onderwerp als identiteit.
  • Uitvoerende ondersteuning. Elk streekmerk krijgt een stagiaire of young professional. De student heeft een prachtige onderzoeksopdracht en het streekmerk krijgt gegarandeerd zaken op papier.

De leergang is gebaseerd op een leergang Sportmarketing van de KNKB uit 2006. Zie hier enkele voorbeelden van de werkmap.

Zowel op inhoud als op proces (netwerk) kunnen streekmerken van elkaar leren. Het middel daarvoor kan heel goed een ‘leergang’ zijn. Het doel van de leergang is om een marketingplan per streekmerk te maken. De wens is dat er gezamenlijkheden duidelijk worden en wellicht basis zijn voor gezamenlijke projecten. Gebundeld leidt dit tot een uitvoeringsagenda met bijzonder veel draagvlak.

6 februari 2019 is er een brainstorm geweest met alle betrokken partijen. Het beeldverslag (en uitleg over het idee) is weergegeven in onderstaand filmpje: