Archief

Hegebeintum ook na sluitingstijd goed te bezoeken HEGEBEINTUM – Wethouder Jouta van Gemeente Noardeast-Fryslân, onthulde afgelopen vrijdag de nieuwe informatieborden bij het Kennis en Ynformaasjesintrum Hegebeintum. Bezoekers aan het dorp, met de hoogste terp van West-Europa, kunnen nu ook na sluitingstijd de juiste informatie tot zich...

Stichting Musea Noardeast Fryslân (SMNF) wil Moddergat dusdanig toeristisch ontwikkelen zodat bestaansrecht van Museum ’t Fiskershûske, ’t Grenaatfabryk en Boerderij Zwart in de toekomst wordt gegarandeerd. Brede welvaart voor de inwoners is hierbij het credo; lusten en lasten in balans. Streekmerk Werelderfgoed Waddenzee, en dan...

Dinsdag 19 maart, tijdens het Frysk Toerisme Kongres, overhandigde Geesje Duursma, voorzitter van de denktank Slimme Groei, ‘De Friese Code’ aan Sieger Dijkstra (VNO NCW), Minke Molenaar (Firda) en gedeputeerde Friso Douwstra (provincie Fryslân). Het doel van dit document is om zowel onderwijs, overheid als...

Het toeristische-recreatieve cluster Earnewâld, gelegen in het streekmerk Nationaal Park De Alde Feanen is aan het consolideren (fase volwassenheid in de productlevenscyclus). Deze bestemming is al decenialang één van de best ontwikkelde toeristische bestemmingen in Noordoost Friesland. Echter, volgens de recreatieve visie van Gemeente Tytsjerksteradiel, zit...

Vissen die graag van zout naar zoet water willen zwemmen (en weer terug) kunnen voortaan de monumentale sluis Ezumazijl en gemaal Dongerdielen vrij passeren. Donderdag 14 december openden de drie bestuurders van programma Súd Ie, Rebecca Slijver (gemeente Noardeast-Fryslân), Gerben de Boer (Wetterskip Fryslân) en Sijbe...

Themapark De Spitkeet krijgt digitale upgrade Voor openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema hebben wij in 2021 een subsidie aangevraagd voor de realisatie van een audiotour, museumfilm, vernieuwing borden, meertaligheid, QR-route en een creatief concept. Jelle Dam, Sjoerd út e Wal en Froukje Koldijk vertellen hun verhaal over...

Kerk Hegebeintum in de schijnwerpers Afgelopen zaterdag na ‘Earth Hour’ gingen de lampen voor het eerst officieel aan rondom de Hervormde kerk in Hegebeintum. Het gebouw uit de 12e eeuw, op de hoogste terp van Nederland, stond hiermee in de schijnwerpers. Arjen van der Leest, projectleider van...

We schrijven regelmatig beleid. Het varieert van visies tot strategische marketingplannen tot praktische plannen van aanpak. Daarnaast schrijven we projectplannen om subsidies binnen te halen en vanzelfsprekend jaarplannen en evaluaties om directies en de politiek te informeren. Onderstaand een greep uit ons werk. De linkjes verwijzen rechtstreeks...

Live-uitzending over programma Súd Ie Maandagavond 24 januari 2022 om 20.00 uur organiseerde programmabureau Súd Ie een live-uitzending. In dit informatiemoment werden bewoners, bestuurders, politici en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van het totale programma Súd Ie en vele bijbehorende projecten. Tafelgasten blikten terug op wat...

Het is de ambitie van de gemeente Noardeast-Fryslân en de ondernemers om toeristen en dagrecreanten langer en/of vaker in Dokkum te laten verblijven. Het liefst jaarrond, ook in andere seizoenen dan hoogseizoen. Daarvoor is een betere beleefbaarheid van de binnenstad nodig. In samenwerking met Museum Dokkum...

Vaarroute Súd Ie op koers De stuurgroep van het programma Súd Ie heeft afgelopen donderdag Esonstad nabij Anjum bezocht. Hier wordt een nieuwe schutsluis met innovatieve vispassage gerealiseerd en zijn diverse interessante toeristische ontwikkelingen gaande. Schutsluis met innovatieve vispassage Projectleider René Feenstra toont de bouw van de nieuwe...

Nagenoeg iedereen kent het beroemde 11-stedenbruggetje nabij Bartelehiem van de beroemde tocht uit 1997. Wat veel mensen echter niet weten is dat dit houten bruggetje niet het beroemde Elfstedenmonument is. In de volksmond 'de tegeltjesbrug' genoemd. Deze ligt enkele kilometers verderop bij Gytsjerk. Daar komt voor fietsers...