Archief

Eind 2014 bereikten Provincie Fryslân, Gemeente Dantumadiel en Gemeente Tytsjerksteradiel een akkoord omtrent het aanleggen van een nieuwe electric-only vaarroute, genaamd Bûtenfjildroute. Begin 2016 starten de werkzaamheden en in 2017 was de route klaar en bevaarbaar.Om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk elektrische boten over de route varen moet er marketing worden bedreven. Normaliter mengen overheidspartijen zich nauwelijks in dit type werkzaamheden; het is immers aan de markt om dit op te pakken. Echter, de toerisme- en recreatiebranche bestaat veelal uit kleinschalige ondernemingen en daarom willen de gemeenten de ondernemers op weg helpen met deze marketinguitdaging.Om te komen tot gedegen en gedragen marketingacties is het zaak dat de ondernemers in het gebied zich conformeren aan de gekozen strategie. Daarom heeft Pilat Advies de opdracht gekregen om met ondernemers in en rondom Bûtenfjild in gesprek te gaan. Welke (marketing) wensen en –eisen hebben zij? En op welke manier willen zij helpen bij het op de kaart zetten van het gebied? Met als uiteindelijke doel: een gedragen marketingstrategie voor Bûtenfjild.Door individuele interviews af te nemen, is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Alle interviews zijn met een dictafoon opgenomen. Deze opnames zijn niet uitgewerkt door de interviewer, maar juist door een andere medewerker. Vervolgens las weer een ander het verslag na en uiteindelijk deed de interviewer zelf de laatste check. Deze ‘filters’ zorgden tijdens het proces voor een objectieve kijk en houding. Uiteraard zijn alle verslagen naar de geïnterviewde zelf gestuurd. Alleen tekstuele correcties kwamen als reactie terug.In totaal zijn er 27 partijen geïnterviewd. Allereerst hebben we gesprekken gevoerd met alle (toekomstige) toeristische ondernemers aan de route. Deze gesprekken vonden eind 2015 plaats. Hiervan is 7 december 2015 een tussentijdse evaluatie geweest. Vervolgens zijn uit het watersportbedrijven en organisaties met een regionale functie geïnterviewd.In de rapportage hebben wij de conclusies uit de interviews op een rijtje gezet. Ingedeeld op de onderwerpen: het gebied, elektrisch varen, doelgroepen, aanbod, informatievoorziening, marketing en samenwerking.Het onderzoek en het praktische vervolgtraject (kaart en audio) toonden voldoende draagvlak voor een vervolgfinanciering. Daarmee wordt het gebied in 2019 doorontwikkeld.