Archief

Het toeristische-recreatieve cluster Earnewâld, gelegen in het streekmerk Nationaal Park De Alde Feanen is aan het consolideren (fase volwassenheid in de productlevenscyclus). Deze bestemming is al decenialang één van de best ontwikkelde toeristische bestemmingen in Noordoost Friesland. Echter, volgens de recreatieve visie van Gemeente Tytsjerksteradiel, zit...

We schrijven regelmatig beleid. Het varieert van visies tot strategische marketingplannen tot praktische plannen van aanpak. Daarnaast schrijven we projectplannen om subsidies binnen te halen en vanzelfsprekend jaarplannen en evaluaties om directies en de politiek te informeren. Onderstaand een greep uit ons werk. De linkjes verwijzen rechtstreeks...