Bijeenkomst De Friese Wouden

Over dit project

Hoge opkomst bij informatiebijeenkomst toeristisch netwerk

NIJ BEETS – Bijna negentig toeristische ondernemers en organisaties woonden maandagavond de informatieavond en foldermarkt van Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden bij It Damshûs in Nij Beets. Allen afkomstig uit de gemeenten Heerenveen, Opsterlân, Smallingerland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Voor Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden was de avond bedoeld om te inventariseren wat de wensen zijn als het aankomt op de regiomarketing van Zuidoost Friesland. ,,Van de deelnemers hebben wij waardevolle input gekregen waar wij mee verder kunnen”, stelt Elizabeth Pilat, de nieuwe gebiedsregisseur. ,,Zo hebben wij ze gevraagd naar de parels in het gebied, zodat wij daar marketing op kunnen inrichten. Daarnaast hebben wij gevraagd naar de wensen en verwachtingen ten op zichtte van de stichting. Hier kregen wij verrassende input op: zo werd er onder andere gevraagd naar een gedegen strategie, nog meer verbinding en optimalisering van gastheerschap. Wij gaan met alle input aan de slag en maken hiervan een plan van aanpak.”

Diverse samenwerkingsverbanden kregen tijdens de informatiebijeenkomst de kans om een pitch te doen. Deze pitches waren bedoeld om de aanwezigen kennis te laten maken met wat de regio zoal te bieden heeft, maar ook om de stichting te adviseren. Zo adviseerde Bert Zijlstra, die aanwezig was namens Toeristisch Platform Opsterland en Stichting Beekdallandschap Koningsdiep, om vooral vooruit te kijken. ,,Wat we nodig hebben is een plan voor de komende tien, twintig of zelfs dertig jaar.” De overige pitchers noemden de wens om meer te gaan samenwerken in de regio, maar ook met provinciale spelers zoals Merk Fryslân.

Na afloop van de pitches en presentaties over onder andere het programma Ervaren&Turf, het nalatenschap van Leeuwarden-Fryslân 2018 en het Bonifatiuspad sloten de deelnemers de avond af met een foldermarkt. Er werd veel foldermateriaal uitgeruild, genetwerkt en (hernieuwd) kennisgemaakt. Ook het nieuwe foldermateriaal van de stichting werd tijdens deze avond gepresenteerd. Het eerste exemplaar van de evenementenkalender en de onderdakfolder werden door voorzitter Gerard Wolters overhandigd aan wethouder Eric ter Keurs van de gemeente Smallingerland.

Meer weten? Lees het uitgebreide verslag hier!

Datum
Categorie
draagvlak, ondernemersvereniging
Tags
communicatie, dagvoorzitterschap, organisatie, persbenadering, productie, projectbegeleiding, workshops