Communicatie Fete de la Nature 2018

Over dit project

Van 25 tot en met 27 mei 2018 was Nationaal Park De Alde Feanen hoofdlocatie van het landelijke natuurfestival Fete de la Nature – Vier De Alde Feanen. Naast een deel procesbegeleiding t.b.v. het programma zorgden we ook voor de communicatie.

We lieten onderstaande krant drukken in een oplage van 40.000 exemplaren. Het gros ging een week voor het evenement mee met de huis-aan-huis verspreiding. De rest was voor de deelnemende ondernemers om uit te delen.

Daarnaast maakten we 400 A2 posters welke zijn verspreid door heel Friesland. We beheerden het Facebookaccount en zorgden voor media-aandacht. Zo maakte Omrop Fryslân een item over Ontwakend Landschap -onderdeel van de opening- en plaatsten Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en regionale kranten diverse persberichten.

 

Datum
Categorie
natuurorganisatie, product
Tags
content, drukwerk, projectbegeleiding, tekst, vormgeving