Dokkum beter beleefbaar

About This Project

Het is de ambitie van de gemeente Noardeast-Fryslân en de ondernemers om toeristen en dagrecreanten langer en/of vaker in Dokkum te laten verblijven. Het liefst jaarrond, ook in andere seizoenen dan hoogseizoen. Daarvoor is een betere beleefbaarheid van de binnenstad nodig.

In samenwerking met Museum Dokkum en TIP Dokkum, Bonifatiuskapel, Biermuseum  en de gemeente Noardeast Fryslân zijn zeven historische momenten geselecteerd die (beeld)bepalend en kenmerkend zijn geweest voor de ontwikkeling van Dokkum tot wat het nu is. Het vormt de ‘Canon van Dokkum’. De momenten zijn beschreven en uitgewerkt naar hotspots, personages, faciliteiten en locaties. Door deze ‘hotspots’ worden toeristen verleid om langer en vaker in Dokkum te verblijven. Via bebording, routing, licht, openstelling, informatievoorzeining, samenwerking en legio andere zaken, wordt dit concept de komende jaren tot uiting gebracht.

Samen met Theo de Bruin schreven wij een projectplan. Daarnaast realiseerden we informatieborden bij alle hotspts, nieuwe informatiepanelen bij de parkeerplaatsen en aan de waterkant. Ook maakten we een audio-tour langs alle hotspots. Het project is nog maar bet begonnen, het is de wens om zoveel mogelijk in Dokkum aan de canon te verbinden; een project met een lange termijn visie!

Date
Category
musea, overheid, product
Tags
analyse, beleidsplan, beoordelingskader, deskresearch, interviews, lobby, onderzoek, presentatie