Draagvlakonderzoek Sud Ie

Over dit project

Het programma ‘Súd Ie’ loopt sinds 2013 en is een samenwerking tussen Gemeente Dongeradeel, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en diverse andere partijen. Het doel van het programma is om (watersport)projecten in en rondom Dokkum te realiseren zodat er extra recreatieve aanbod ontstaat, welke op termijn economische spin-off geeft. 

Om deze voorzieningen goed in kaart te brengen en om het draagvlak bij de regionale markt te vergroten, heeft de uitvoeringsorganisatie, programmabureau ‘Súd Ie’, besloten om ondernemers aan (of nabij) de route te interviewen. Hun wensen, behoeften en meningen zijn door Pilat Advies geïnventariseerd en verwerkt in een rapportage.

In totaal zijn zeventien partijen geïnterviewd. In augustus 2016 zijn de interviews gestart. Na de eerste vier gesprekken is de werkwijze geëvalueerd. Enkele vragen zijn gewijzigd en toegevoegd. De volgende dertien interviews zijn tussen half september en half oktober afgenomen. Tussentijds, op donderdag 13 oktober, is er door het Programmabureau Súd Ie nog een excursie georganiseerd. Hier deden zes belangstellenden aan mee. 

Alle geïnterviewde ondernemers kregen vragen over de volgende onderwerpen: de route, recreatieve mogelijkheden, voorzieningen, Toeristisch Overstap Punt (TOP), locaties, beleving en kunst, verbinding met dorpen, informatievoorziening, arrangementen, marketing, ontsluiting route bij Oostmahorn en tips voor projectorganisatie. Partijen in Dokkum zijn ook bevraagd over de onderwerpen Harddraverspark en Vaarrondje Dokkum. 

De interviews zijn met een dictafoon opgenomen. Het gros van de opnames zijn niet uitgewerkt door de interviewer, maar juist door een andere medewerker. Vervolgens las weer een ander het verslag na en uiteindelijk deed de interviewer zelf de laatste check. Deze ‘filters’ zorgden voor een objectieve kijk en houding. Uiteraard zijn alle verslagen ter correctie naar de ondervraagden gestuurd. Een enkele toevoeging en een paar tekstuele correcties kwamen als reactie terug. 

Uiteindelijk heeft Pilat Advies alle input verwerkt onder drie noemers: De route an sich, Het varen van de Súd Ie en Súd Ie op de kaart. De bevindingen droegen bij aan een gedegen en gedragen derde waddenfondsaanvraag.

Categorie
draagvlak, overheid
Tags
beleid, draagvlak, draagvlakonderzoek, interviews, rapportage