Moddergat, dijk van een verhaal

About This Project

Stichting Musea Noardeast Fryslân (SMNF) wil Moddergat dusdanig toeristisch ontwikkelen zodat bestaansrecht van Museum ’t Fiskershûske, ’t Grenaatfabryk en Boerderij Zwart in de toekomst wordt gegarandeerd. Brede welvaart voor de inwoners is hierbij het credo; lusten en lasten in balans. Streekmerk Werelderfgoed Waddenzee, en dan met name het verhaal van de dijk(versterking) speelt hierin een essentiële rol.

In 2019 heeft SNMF een legaat gekregen van de boerderij van de familie Zwart aan De Oere 2 in Moddergat. Dit legaat behelst de boerderij, twee monumentale schuren, het erf en een geldbedrag voor onderzoek naar invulling en exploitatie.

Na een intensief marktonderzoek door Artlab met o.a. de inwoners van Peazens-Moddergat is besloten om de invulling dichtbij de ‘core business’ van het museum te houden; het vertellen van verhalen via exposities, lezingen, tentoonstellingen en bijvoorbeeld kleinschalige evenementen.

Tijdens het onderzoek is door inwoners en stakeholders een lijst met wensen voor het dorp opgesteld. Met o.a. meer en betere parkeerplekken, de upgrade van Museum Fiskershûske en het terrein van ‘t Grenaatfabryk, het terugbrengen van de reddingsbootopgang, de restauratie van de stormpaal en vele anderen wensen.

Momenteel werkt Rijkswaterstaat aan het grootste ‘hoogwaterbeschermingsprogramma’ ooit! Wetterskip Fryslân voert de dijksversterking uit in Friesland en dus ook in Peazens-Moddergat. De situatie in het dorp is ingewikkeld. De dijk moet worden verlegd, verbreed en verhoogd: dit gaat een enorme impact hebben!

Inwoners van Peazens-Moddergat weten als geen ander hoe het leven aan de dijk is. Sterker nog: ze zijn ontstaan vanwege bedijking! Het monument op de zeedijk herinnert de inwoners nog elke dag aan de vissersramp. De dijk en het gevaar van de zee is hiermee een factor van betekenis in het dagelijks leven van de bewoners. Daarnaast zijn er legio verhalen over de dijk, de eerdere versterkingswerkzaamheden en de natuuronwikkeling die bedijking met zich meebrengt. Peazummerlânnen is een kwelder die door de stuwdam en het houten hoofd is ontstaan en nu de ultieme broedplaats is voor diverse vogels.

Hoe kunnen we alle zaken slim met elkaar verbinden? Hoe kunnen we de boerderij renoveren en het museum en het garnalenfabriekje een upgrade geven? Met welk verhaal schrijven we fondsen aan? Hoe zorgen we voor een exploitatie die levensvatbaar is? Vele vragen waarop wij de komende periode een antwoord mogen zoeken. Een fantastische uitdaging waar we met enthousiasme mee aan de slag gaan!

Foto’s: Binne-Louw Katsma en Marit Anker

Date
Category
draagvlak, musea, ontwikkeling, overheid
Tags
concept, draagvlak, fondsenwerving, lobby, netwerkvorming