Netwerkbijeenkomst De Alde Feanen

Over dit project

Nationaal Park De Alde Feanen klaar voor toeristisch seizoen 2018

GROU – Ondernemers uit Nationaal Park De Alde Feanen kwamen maandagavond bijeen in Herberg Oer ’t Hout in Grou om foldermateriaal met elkaar uit te wisselen. Voor deze start van het toeristische seizoen waren enkele sprekers uitgenodigd om te vertellen over de huidige stand van zaken in Nationaal Park De Alde Feanen en de visie op de Nationale Parken in Nederland in het algemeen.

John Haitsma, secretaris van het overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen, vertelde de aanwezigen over gebiedspromotie, gastheerschap en hoe samenwerking kan helpen om het Nationaal Park naar een hoger niveau te tillen. Momenteel zijn er 32 gastheren en -vrouwen die door de IVN zijn opgeleid om gasten te informeren over natuur en cultuur binnen het Nationaal Park. Fête de la Nature, het natuurfestival dat in het weekend van 25 tot en met 27 mei gehouden wordt en wordt geopend door Prinses Irene, werd genoemd als voorbeeld van hoe een goede samenwerking kan helpen het Nationaal Park in de kijker te spelen.

Namens de Provinsje Fryslân was Klaas Hoekstra aanwezig om te vertellen over de berging van de Lancaster, de onthulling van De Zwaluwhaven en de sanering van de voormalige vuilstort De Ald Dwinger. Hier stortte in 1942 een Lancaster neer. Afgelopen jaar is een deel van dit vliegtuig geborgen en gezocht naar het lichaam van een inzittende. Op 15 april aanstaande wordt op de plek waar het vliegtuig neergestort is, tijdens een besloten bijeenkomst, het monument de Zwaluwhaven onthuld in een bijeenkomst met nabestaanden van de slachtoffers. De Zwaluwhaven is een 32 meter lange muur met daarin 251 gaten, waarvan 12 worden gevuld met onder andere een boodschap van de nabestaanden. Deze cijfers staan symbool voor de grootte van het vliegtuig (32 meter), het aantal vliegtuigen dat in die desbetreffende nacht opsteeg vanuit Engeland (251) en het aantal vliegtuigen dat niet terugkeerde (12). Tegelijkertijd met de onthulling van De Zwaluwhaven wordt ook een expositie over de Lancaster geopend in het Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld. Deze interactieve tentoonstelling is vanaf 16 april voor iedereen toegankelijk.

Lutz Jacobi kwam in haar functie als bestuurslid van het Samenwerkingsverband Nationale Parken naar Grou om de bezoekers toe te lichten over de landelijke visie van de Nationale Parken.  Ook zij pleitte voor samenwerking op verschillende fronten, zowel voor ondernemers onderling als de Nationale Parken tezamen. Volgens Jacobi liggen er voor ondernemers in de Nationale Parken nog veel kansen op cultuurhistorisch gebied en op het gebied van streekproducten. Beluister ook dit Friese radiointerview.

Ruim zestig ondernemers en andere betrokkenen uit het gebied kwamen naar de foldermarkt. “We zijn blij met deze opkomst”, vertelt Lisette Grasmeijer. “Het is goed dat we op deze manier alle betrokkenen kunnen bijpraten over de stand van zaken omtrent het Nationaal Park.”

Voordat de ondernemers huiswaarts keerden werd de nieuwe website van Nationaal Park De Alde Feanen gepresenteerd. Deze website, www.np-aldefeanen.nl,  is zodanig ingericht dat gasten een zo duidelijke mogelijke weergave krijgen van de (recreatieve) mogelijkheden in het Nationaal Park.

Dit persbericht is geschreven door Johanna Kommerie van Skriuw.

Datum
Categorie
draagvlak, natuurorganisatie
Tags
communicatie, organisatie, persbenadering, productie, projectbegeleiding