Bijeenkomst Gastvrij Smallingerland

About This Project

 Sector zet graag schouders onder toerisme in Smallingerland

Woensdagavond 9 maart kwamen ruim 70 toeristische ondernemers, betrokkenen en belangstellenden samen in de Sluisfabriek in Drachten om te praten over het toeristische marketingplan voor Smallingerland. Daarnaast gaven maar liefst elf partijen een pitch. Dit programma-onderdeel bracht veel verbinding tot stand.

Wethouder Maria le Roy trapte de avond af. ‘’Toerisme is een groeiende sector. Als gemeente willen we graag met de ondernemers in de vrije tijdssector optrekken om de vruchten van deze groei te kunnen plukken. Hiervoor is het platform Gastvrij Smallingerland opgericht. Enkele ondernemers uit de horeca, de verblijfsrecreatie en de dagrecreatie gaan samen aan de slag om onze mooie gemeente op een aantrekkelijke manier in de etalage te zetten.’’

Marketeer Elizabeth Pilat is door de gemeente gevraagd om samen met de sector een marketingplan op te stellen en heeft deze in haar presentatie toegelicht:  ‘’Er wordt ingezet op drie speerpunten: verbinden, ontwikkelen en marketing. Ondernemers in Smallingerland kennen elkaar en het aanbod onvoldoende. Kun je gasten dan wel goed informeren? Ik denk dat hier winst valt te behalen. Daarnaast is productontwikkeling nodig. ‘Zachte zaken’; denk aan routes, arrangementen en goede informatievoorziening zijn nodig om de toerist en de dagrecreant hier te krijgen en hier te houden. Maar ook ‘harde’ zaken zoals verruiming  vaartijden van de pontjes en  een toeristische trekpleister zijn wenselijk. Ook is het zaak om hetgeen dat er al is, beter voor het voetlicht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het culinaire aanbod, de watersportmogelijkheden en onontdekte parels in de dorpen.’’ Volgens Pilat is het van groot belang dat er wordt aangehaakt bij de activiteiten van Toerisme Regiomarketing Zuidoost Friesland en Merk Fryslân.

De club bevlogen ondernemers gaat graag aan de slag met het plan om het toerisme in Smallingerland beter op de kaart te zetten. ‘Ik zet mij heel graag vrijwillig in voor de hele sector in Smallingerland. Mijn gasten hebben namelijk baat bij een goed toeristisch product. Hoe meer er is te doen en hoe beter de kwaliteit, hoe langer ze op mijn camping verblijven,’’ aldus Erik Zandstra, eigenaar van Zeilschool en Camping De Veenhoop en aspirant bestuurslid van de stichting Gastvrij Smallingerland i.o. Door gebruik te maken van de inkomsten van de toeristenbelasting die de gemeente per 2023 wil invoeren krijgt het platform gelijk de nodige slagkracht.

Het plan ligt nu in concept voor bij de sector en de gemeente. Medio april beslist de raad of de toeristenbelasting wordt geheven en ten goede komt aan de sector.

Date
Category
draagvlak, ondernemersvereniging, overheid
Tags
communicatie, opening, organisatie, persbenadering, presentatie, projectbegeleiding