Beleid

We schrijven regelmatig beleidsstukken.  Het varieert van visies tot strategische marketingplannen tot praktische plannen van aanpak. Daarnaast schrijven we projectplannen om subsidies binnen te halen en vanzelfsprekend jaarplannen en evaluaties om directies en de politiek te informeren. Onderstaand een greep uit ons werk. De linkjes verwijzen rechtstreeks naar de openbare documenten. 

 • Strategisch marketingplan Regiomarketingplan Smallingerland
 • Strategisch marketingplan Citymarketingplan Dokkum
 • Notitie organisatie Regiomarketing Smallingerland (met Theo de Bruin)
 • Notitie organisatie Regiomarketing Westerkwartier (met Theo de Bruin)
 • Plan van Aanpak thema regiomarketing Versnellingsagenda (subsidieregeling) (met Hanneke Schmeink)
 • Beoordelingskader thema regiomarketing Versnellingsagenda (subsidieregeling)
 • Plan van Aanpak beleefbaarheid binnenstad Dokkum (met Theo de Bruin)
 • Visie Toerisme en Regiomarketing Noordoost Friesland
 • Visie Toerisme en Regiomarketing Zuidoost Friesland
 • Jaarplannen Regiomarketing Noordoost Friesland 2014, 2015, 2016, 2017
 • Jaarplannen Regiomarketing Zuidoost Friesland 2019, 2020, 2021
 • Jaarplannen Marketing Súd Ie 2020, 2021 en 2022
 • Jaarplan Regiomarketingplan Smallingerland 2022
 • Jaarplannen Projectcommunicatie Súd Ie 2021 en 2022
 • Subsidieaanvraag themapark De Spitkeet – digitalisering aanbod
 • Input subsidieaanvraag Regiodeal Zuidoost Friesland
 • Subsidieaanvraag Ervaren&Turf Zuidoost Friesland

Werkwijze
Een goed plan komt altijd tot stand met direct belanghebbenden. We nemen interviews af, doen panelsessies, workshops en brainstormsessies om te komen tot het beste advies. Dit advies bestaat altijd uit een aantal concrete speerpunten waarmee de opdrachtgever direct kan beginnen. Daarnaast noteren we de lange termijn doelen op een inspirerende manier zodat ze elke keer kunnen worden gebruikt om koers te behouden. Tot slot presenteren we onze visies graag bij directies, politiek en bij de achterban. Elizabeth doet dit op een enthousiaste manier. Onze pragmatische aanpak en no-nonsens teksten worden gewaardeerd door opdrachtgevers en belanghebbenden. En daar zijn we trots op!

Heb je ook een vraagstuk waarvoor beleid, een plan of een visie moet worden geschreven? Klik hier voor contactgegevens en maak vrijblijvend een afspraak!