Onwikkeling

Toeristische ontwikkeling komt niet vanzelf

Bestemming die nog relatief weinig bezoekers aantrekken zullen moeten investeren in een gedegen toeristisch product. Wat maakt de bestemming uniek? Hoe kun je dit lezen in het landschap? En welke voorzieningen optimaliseren dit? Wat is er vervolgens nodig om zo’n project los te trekken? Wij helpen bij de planvorming, projectbegeleiding en fondsenwerving.

Planvorming

Het beleid vraagt dat een bepaalde locatie toeristisch wordt ontwikkeld. Wat betekent dat precies? Wat wil de omgeving? En wat is juridisch wel/niet mogelijk? Welk object of pad past op die desbetreffende locatie? Het realiseren van een gedegen projectplan vergen diverse expertises en disciplines. Wij brengen deze samen en bundelen alle informatie tot een gedegen stuk.

Projectbegeleiding

Het project heeft een ‘go’ en nu? Wie zorgt voor de voortgang? Wie stuurt leveranciers aan? Wie rapporteert tijdig en zorgt dat deadlines worden gehaald? Wie verzorgt de communicatie en schrijft (extra) subsidieaanvragen? Wij kunnen hier bij helpen.

Fondsenwerving

Voor toeristische ontwikkelingen zijn diverse subsidies beschikbaar. Soms moet er een landschappelijke link worden gelegd, soms is een samenwerking met de agrarische sector nodig en vaak is duurzaamheid een vereiste. Wij kennen sommige regelingen zo goed dat we van de zes aanvragen, zes  goedkeuringen hebben gekregen!

Externe expertise

Soms worden we uitgenodigd om eenmalig met een project mee te denken. Om onze blik op een project te werpen en onze visie daarover te delen. Vaak tonen we dan voorbeelden uit Noord Nederland/Friesland ter inspiratie. En wij huren óók weer andere experts in om ons te helpen bij onze planvorming. Want voorbeelden van elders werken altijd inspirerend!

Relevanten projecten

(klik op de beelden voor meer informatie)