Leefstijlvinder

Leefstijlvinder

In 2022 waren wij partner van het doelgroepmodel Leefstijlvinder. Het partnerschap is vooralsnog on hold gezet omdat provincie Fryslân (nog) niet is aangehaakt. Dit is voor 90% ons werkterrein en we misten deze verbinding in de uitvoering. Wellicht sluiten we in de toekomst weer aan. Het model geeft namelijk veel inzicht wanneer je werkt aan visies, marketingstrategieën of uitvoerende acties. 

Dit model is gebaseerd op *BSR™. Dit staat voor Brand Strategy Research en is het wetenschappelijke model van MarketResponse. Het ontrafelt de drijfveren van mensen en wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke boodschap, welke tone of voice en via welk kanaal.

Basis Leefstijlvinder
Uit de analyses bleek dat statements die voortkwamen uit groepsgesprekken (kwalitatief onderzoek) meegenomen zijn in de vragenlijst (kwantitatief onderzoek, bijna 2500 respondenten) een hoge voorspellende waarde hebben voor de manier waarop iemand recreëert. Dit gaf voldoende informatie om op zoek te gaan naar een aantal leefstijlen, die onderscheidend zijn qua gedrag, waarden en behoeften met betrekking tot vakantie en vrije tijd, namelijk: Avontuur-, Plezier-, Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht en Stijlzoekers.

Het mooie van dit model is dat de data jaarlijks wordt geactualiseerd op landelijk niveau. Dat betekent dat we met dit model op postcodeniveau kunnen zien welke leefstijl waar woont. En dat is heel erg handig voor bijvoorbeeld online marketing.


Toepassing Leefstijlvinder
Voor visies, beleidsnotities en marketingstrategie gebruiken wij de Leefstijlvinder. We vragen ondernemers in het gebied om postcodes van hun bezoekers, zodat we weten wie er daadwerkelijk komen. Daarnaast kunnen we voor bestemmingen het totale toeristische aanbod scannen. Dit doen we door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, interviews met de ondernemers, beoordelen van de online presentatie en vanzelfsprekend het daadwerkelijke aanbod.

Advies met behulp van leefstijlvinder
Vervolgens kunnen we advies geven op ondernemersniveau: “deze gast komt bij je, maar uit onze expert judgement blijkt dat je aanbod en presentatie zich richt op een andere leefstijl. Ben je je daar bewust van?” Op beleidsmatig niveau geven we bijvoorbeeld advies over welke doelgroep het beste kan worden aangetrokken. “Wat voor faciliteiten creëer je wel en welke juist niet?”

Daarbij is het goed om te weten dat wij overtuigd zijn van het feit dat een bestemming (regio, stad, dorp, vaarroute of bijvoorbeeld natuurgebied) altijd een ‘gezonde toeristische ecostructuur’ moet hebben. Dit betekent dat er in de basis voor ieder wat wils moet zijn. Volledige focus op één doelgroep is te beperkt. Een goede analyse van het aanbod, waar de leefstijlvinder bij helpt, biedt altijd nieuwe inzichten!

Wil je ook gebruik maken van de Leefstijlvinder?
Heb je een toeristische onderneming? En kun je gemakkelijk postcodes (cijfers en letters) uit je klantensysteem filteren en in Excel aanleveren? Meld je dan snel! We voeren ze graag gratis voor je in! Hoe meer data wij kunnen invoeren, hoe beter ons expert judgement wordt!

Wil je nieuw toeristisch beleid ontwikkelen? Houd je je bezig met de realisatie van nieuwe bestemmingen/ruimtelijke ordening, gerelateerd aan de recreatiesector? Of wil je je gebiedsmarketing écht laten renderen? Bel dan snel met Elizabeth Pilat via 0647905036. Samen met ons netwerk van vakmensen voeren we graag een Leefstijlvinder-analyse voor je uit!