Aftrap Gastvrij Smallingerland

About This Project

Potentie toerisme Smallingerland zichtbaar

DRACHTEN – Woensdag kwamen vijftig ondernemers en belanghebbenden samen in het Gemeentehuis van Smallingerland on te praten over de marketing van Drachten en de dertien dorpen.

Wethouder van Beek trapte de bijeenkomst in de raadszaal af: ,,Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zogenaamde hardware. Nu is het zaak om deze investeringen te verzilveren met behulp van marketing. De gelden uit de nog in te voeren toeristenbelasting zorgen voor een basisfinanciering om dit te doen.’’

Projectleider Elizabeth Pilat vervolgde: ‘’Smallingerland heeft enorm veel potentie, maar we moeten het samen doen. Een eenduidig verhaal helpt daarbij. En dit verhaal moet van jullie (ondernemers red.) komen. Ik schijf het wel op, jullie moeten het daarna gaan doen!’’ De organisatievorm is nog belangrijker dan het plan aldus Pilat.

Lolke Schurer van Smelnes Erfskip nam de aanwezigen mee in een verhaal over de ontstaanshistorie van Drachten en Smallingerland. Dit werd vervolgens via een dorpswandeling getoond. ,,Ik kom al 20 jaar in Drachten, maar ik ken dit buurtje (Beter Wonen red.) niet. Erg leuk om te weten en door te vertellen aan mijn gasten,’’ aldus Akkeliene Postema van groepsaccommodatie Kloesewier in De Veenhoop.

Na de tijd was er gelegenheid om ideeën, tips en suggesties aan te leveren. Dit werd volop gedaan. Op de plattegrond werden de allerleukste uit-tips ingetekend. Met name de dorpen en het buitengebied bieden prachtige activiteiten voor bezoekers.  Ook de watersport was sterk vertegenwoordigd. Initiatiefnemers van onder andere Skûtsjestêd Drachten zien toeristische kansen.

Date
Category
draagvlak, ondernemersvereniging, overheid
Tags
communicatie, opening, organisatie, persbenadering, presentatie, projectbegeleiding