Toekomstkoers Earnewâld

About This Project

Het toeristische-recreatieve cluster Earnewâld, gelegen in het streekmerk Nationaal Park De Alde Feanen is aan het consolideren (fase volwassenheid in de productlevenscyclus).

Deze bestemming is al decenialang één van de best ontwikkelde toeristische bestemmingen in Noordoost Friesland. Echter, volgens de recreatieve visie van Gemeente Tytsjerksteradiel, zit de bestemming in zijn huidige vorm straks aan een capaciteitsgrens. Met andere woorden: Earnewâld moet gaan nadenken over haar toekomst zodat de merk- en belevingswaarden op kwalitatief niveau blijven. Dit doen we door via een gedegen proces een visiedocument op te stellen. Hierbij is brede welvaart het credo. Laten en lasten moeten voor de inwoners, natuur en omgeving in balans zijn.

Earnewâld is niet alleen een toeristisch cluster, het is een kruispunt waar diverse actuele zaken samen komen:

  • Het dorp ligt midden in Natura 2000 gebied en heeft daardoor nauwelijks ruimte om uit te breiden.
  • De werkgelegenheid in het dorp is afhankelijk van toerisme en daarmee (nog) seizoensgebonden. Het vinden van geschikt personeel is een uitdaging.
  • Het dorp heeft weinig horeca. De komende periode gaan waarschijnlijk meer zaken verdwijnen.
  • Het Overlegorgaan van Nationaal Park De Alde Feanen is bezig met een traject: Nationaal Park Nieuwe Stijl. Hierin worden diverse beleidsterreinen onderzocht via nieuwe onderzoeksmethoden/experimenten.

Het dorp Earnewâld heeft de behoefte om zelf na te denken over deze ontwikkelingen, haar rol en verantwoordelijkheden hierin en een zekere mate van grip te verkrijgen. Wij hebben hiervoor een projectplan geschreven en een subsidie aangevraagd bij de Versnellingsagenda (gehonoreerd). Earnewâld hoopt eind 2024 een gedegen rapport op te kunnen leveren en een start met de bijbehorende lobby te hebben gemaakt.

Date
Category
draagvlak, ondernemersvereniging, ontwikkeling, overheid
Tags
beleid, communicatie, lobby, organisatie, projectbegeleiding, subsidieaanvraag, visie