De Friese Code

About This Project

Dinsdag 19 maart, tijdens het Frysk Toerisme Kongres, overhandigde Geesje Duursma, voorzitter van de denktank Slimme Groei, ‘De Friese Code’ aan Sieger Dijkstra (VNO NCW), Minke Molenaar (Firda) en gedeputeerde Friso Douwstra (provincie Fryslân). Het doel van dit document is om zowel onderwijs, overheid als ondernemers een handvat te geven om toerisme slim te laten groeien. Peter de Ruyter en Elke Dens hebben de code toegelicht tijdens het Kongres.

Aanleiding
Het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân  van provincie Fryslân bevat zeven opgaven waaronder ‘Slimme groei’. Geesje Duursma is verantwoordelijk voor deze  opgave en heeft in overleg met provincie Fryslân besloten om dit vraagstuk met onafhankelijke denkers uit de sector te onderzoeker. Want wat is ‘slimme groei’? Wat betekent dit voor de sector? En wat kan toerisme voor andere domeinen betekenen? Waar ligt de ondergrens van groei en wanneer is de bovengrens bereikt?

De Friese Code
De denktank is eind 2023 gekomen tot een zogenaamde ‘Friese Code’. De basis van deze code zijn vier hulpvragen:

  1. Wat en wie wordt er beter of slechter van?
  2. Wat wordt er mooier van?
  3. Wat vindt de grutto ervan?
  4. Past het bij Fryslân?

De eenvoudige vragen zorgen voor discussie en verdieping. Het helpt om ontwikkelingen in de sector te sturen. Hierbij zijn zowel het Donutmodel van Kate Raworth als water- en bodemsturend beleid uitgangpunten om tot goede keuzes te komen.

De denktank
De denktank is onafhankelijk en bestaat uit de volgende personen: Martin Boisen, Elke Dens, Geesje Duursma, Gertjan Elzinga (voorzitter), Stefan Hartman, Elizabeth Pilat, Peter de Ruyter, Kees Terwisscha van Scheltinga en Ingrid van de Vegte. Tussentijds heeft de denktank haar resultaten voorgelegd aan de stuurgroep ‘gastvrij Fryslân’.  Inmiddels heeft de denktank zichzelf opgeheven. Het document heeft (nog) geen formele status.

Date
Category
beleid, ontwikkeling, overheid
Tags
beleid, denktank, persbenadering, strategie