Plan van Aanpak Zuidoost Friesland

Over dit project

Nieuwe impuls regiomarketing Zuidoost Friesland 

‘Het is tijd voor een nieuwe positionering van Zuidoost Friesland en Stichting Toeristisch Netwerk de Friese Wouden is toe aan hervorming’. Dat is te lezen in het Plan van Aanpak Regiomarketing Zuidoost Friesland 2020-2030

14 oktober vond er een bijeenkomst plaats voor ondernemers, overheid en stakeholders uit de regio. Het doel was een klap geven op de gekozen strategie en samen de schouders onder regiomarketing van Het Andere Friesland te zetten.

 

Het Andere Friesland biedt gasten naast het water ook weiden, wouden en schitterende heidevelden. Met deze propositie kan Zuidoost Friesland goed aansluiten bij de provinciale marketingcampagnes van Merk Fryslân. 

Voor het trekken van gasten van buiten de provincie zal er – samen met Merk Fryslân – vooral gemikt worden op ‘second time visitors’ die in Friesland al eerder bezochten in verband met de Culturele Hoofdstad, het water, de Wadden of de Elfsteden. Zuidoost Friesland biedt deze gasten een mooi alternatief. De regio heeft een groot potentieel gezien maar liefst 37% van de Nederlandse verblijfstoeristen voor ‘Bos en Heide’ naar een bestemming gaat. Slechts 8% komt voor water, aldus het Trendrapport van het CBS (2018). 

Nieuw platform voor Zuidoost Friesland 

De komende maanden wordt – samen met ondernemers, overheid en stakeholders uit de regio – een start gemaakt met het opzetten van een overkoepelende website voor toeristen die Zuidoost Friesland willen bezoeken. Het TNFW wil hiervoor werken met dezelfde database als die van Friesland.nl. 

Voor ondernemers uit Zuidoost Friesland die dat nog niet hebben gedaan, is het daarom zaak om nu de bedrijfsgegevens in deze database op te nemen. Dit is voor de ondernemer geheel kosteloos. Om te ondersteunen bij de bedrijfsaanmeldingen – en bovendien aanvullende content voor de website rondom verhaallijnen te verzamelen – zullen er de komende maanden een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd. 

Wanneer Zuidoost Friesland de eigen regio beter op de toeristische kaart wil zetten, is er naast een gedegen marketingstrategie en een sterke organisatie, een realistisch budget nodig. Uit het Plan van Aanpak blijkt dat Friese gemeenten in andere regio’s gemiddeld tussen de € 230,- en € 500,- per ondernemer per jaar aan regiomarketing besteden. In Zuidoost Friesland ligt dit bedrag veel lager. De Stichting heeft de vijf gemeenten in de regio verzocht om allen weer bij te dragen aan de stichting en de budgetten hiervoor te verruimen. 

Kansen voor de regio 

Het toerisme is een groeimarkt en overheden kunnen nu regie nemen om die groei in eigen regio optimaal te benutten en eventuele ongewenste neveneffecten te voorkomen. Het doel is niet zozeer bezoekersaantallen te verdubbelen, maar wel gasten te trekken die geïnteresseerd zijn in natuur en cultuur en die bovengemiddeld willen besteden: ofwel inzetten op kwaliteitstoerisme. In 2030 zal Fryslân bij een ongewijzigde marktpositie namelijk 33% extra verblijfsgasten ontvangen, aldus de Position Paper Gastvrij Friesland 2030. In het bestuursakkoord 2019-2023 van het College van Gedeputeerde Staten wordt benoemd dat toerisme moet bijdragen aan ‘brede welvaart. Dit kan worden bewerkstelligd door in te zetten op meer jaarrondbezoek in plaats van pieken en meer bezoek in Noord-, Noordoost- en Zuidoost-Fryslân.” 

Naast het trekken van kwaliteitstoeristen van buiten de provincie, zijn ook de Noorderlingen zelf een belangrijke doelgroep uit het Plan van Aanpak Regiomarketing Zuidoost Friesland. Het CBS heeft berekend dat 50% van de dagrecreatie in Nederland plaatsvindt in de eigen gemeente. Fietsen, buitenrecreatie en wandelen zijn geliefde activiteiten en laat dit nu net de activiteiten zijn die in de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland en Weststellingwerf bij uitstek kunnen worden gedaan… De toekomst ziet er veelbelovend uit voor regio Zuidoost Friesland! 

 

Datum
Categorie
draagvlak, ondernemersvereniging, overheid
Tags
analyse, beleidsplan, draagvlakonderzoek, interviews, lobby, onderzoek, plan van aanpak, presentatie